รับเขียน Admission Essay ภาษาอังกฤษ

Admission Essay คือ เนื้อหาบทความที่ผู้สมัครเรียนจะต้องเขียนขึ้นเพื่อยื่นขอสมัครเข้าสู่สถาบันการศึกษาต่างๆที่ต้องการ ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติและที่มาของนักศึกษาในเชิงการศึกษาและประวัติส่วนตัว เพื่อแสดงถึงความสามารถ ความเหมาะสมและความสนใจก่อนเข้าศึกษาในสถาบันนั้นๆ

บริการรับเขียน Admission Essay เอสเส ภาษาอังกฤษ

รับเขียน Admission Essay

รับเขียน Admission Essay – เขียน Admission Essay อย่างไรให้ตรงใจกรรมการ? เป็นคำถามที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ แต่สำหรับคนที่กำลังจะสมัครศึกษาต่อ คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โดยเฉพาะคนที่มีข้อจำกัดเรื่องภาษา

ด้วยความตั้งใจช่วยสนับสนุนให้คุณได้ศึกษาต่อในที่ที่ต้องการ เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรียบเรียง Admission Essay เป็นภาษาอังกฤษที่มีทั้งไอเดียที่ดีและได้ภาษาที่ถูกต้อง

การเขียน Admission Essay ไม่มีถูกหรือผิด เพียงแต่ว่าจะทำเสนออย่างไรให้น่าสนใจที่สุด ไอเดียของคุณจึงสำคัญที่สุดเพราะคุณรู้ดีว่าอยากเรียนที่นี่เพราะอะไร มีแรงจูงใจ มีเป้าหมายอย่างไร เพียงแค่ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเรา ทีมงานนักเขียนจะช่วยเสริมแต่งให้ดูน่าสนใจ ใช้เวลาดำเนินการเพียง 3 วัน!

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

 1. Link ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร (หากสมัครหลายที่ให้นำมาเพียงที่เดียว) เพื่อให้เราได้ดูหลักสูตรหรือโปรแกรม จากนั้นเราจะละชื่อโปรแกรมและสถาบันเอาไว้เพื่อให้ท่านได้เติมเอง
 2. เรซูเม่ ของท่าน เพื่อดูประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน
 3. เหตุผลในการสมัครเรียนสาขานี้ เป็นเหตุผลส่วนตัวว่าทำไมถึงสนใจเรียน
 4. เป้าหมายการทำงานในอนาคตหลังเรียนจบ เมื่อศึกษาจบแล้ว มีการวางแผนว่าต้องการทำงานด้านไหน อย่างไร

อัตราค่าดำเนินการ

ค่าดำเนินการเริ่มที่ 1500 – 1800 บาท/ชุด

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการเขียน Admission Essay จากเรา

 • ประหยัด ฉบับเดียวสามารถยื่นได้หลายมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่สาขาที่ต้องการสมัครแทน ส่วนชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน เราจะละไว้ให้เติมเอง หรือหากต้องการเจาะจงก็สามารถเขียนให้ได้ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว
 • รวดเร็ว ส่งงานได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน
 • แก้ไขได้ไม่จำกัด รับประกันความพอใจ เราจึงกล้าแก้ไขได้ไม่จำกัด
 • คุณภาพสูง ตรวจสอบและแก้ไขให้เหมาะสมและให้ได้ภาษาที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่างานมีคุณภาพ

เขียน Admission Essay

Admission essays are usually written to help a person get into something…like a school or a program or a university. They are usually done for graduate schools like for advanced degree programs. Moreover, this kind of essay is used to learn more about your reasons for applying to the course, or company and your ability to benefit from and contribute to it. The purpose of the admissions essay is to convey a sense of your unique character to the admissions committee or interviewer. Moreover, the essay also demonstrates your writing skills as well as your ability to organize your thoughts consequently.

Admission essay หรือเรียกอีกอย่างว่า Statement of purpose

เป็นเรียงความที่อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมท่านถึงควรเข้าเรียนในสถาบันหรือหลักสูตรนั้นๆ แสดงถึงจุดแข็งที่ท่านแตกต่างจากผู้สมัครรายอื่นๆ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยส่วนใหญ่นิยมใช้ Essay ประเภทนี้ในการคัดเลือกเพราะนอกจากจะเห็นถึงลักษณะเฉพาะของผู้สมัครแล้ว (Unique character) ยังแสดงให้เห็นถึงทักษะด้านการเีีขียน (Writing skills) เพื่อถ่ายทอดความคิดอีกด้วย ซึ่งหัวข้อที่กำหนดให้เขียนมีความแตกต่างกันไป เช่น What events, activities or achievements have contributed to your own self-development? หรือ Describe your educational, personal or career goals.

คำแนะนำในการเขียน

 1. ทำความเ้ข้าใจคำสั่งให้ชัดเจนและทำตามอย่างเคร่งครัด เช่น ถ้าให้เขียน 500 คำ ควรเขียน 500 คำ ไม่ควรเขียนถึง 1000 คำ
 2. เขียนในสิ่งที่เป็นบวก ไม่ควรเขียนถึงสิ่งต่างๆ ในแง่ลบ
 3. ควรเีขียนเฉพาะสิ่งที่รู้ สิ่งที่สามารถเขียนได้
 4. ใช้ภาษาที่ชวนเชื่อ ลองคิดในทางกลับกันว่าถ้าท่านเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ท่านต้องการทราบอะไรบ้าง