วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ค่าบริการ โดยการโอนเงิน ผ่านทางธนาคาร

  1. ผ่านบัญชีธนาคาร ธ.กสิกรไทย เลขที่ 1562-508-577 ธวัชชัย โยธาพันธ์
  2. ผ่านบัญชี paypal ผ่านเมล puyiie@hotmail.com

หมายเหตุ

เมื่อชำระเงินตามเงื่อนไขที่แจ้งไปในใบเสนอราคาแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันชำระเงินผ่านอีเมล idtecss@gmail.com