วิธีเขียน Compare and Contrast Essay พร้อมตัวอย่าง

ตัวอย่าง compare and contrast essay

วิธีเขียน Compare and Contrast Essay

การเขียนเรียงความเปรียบเทียบและแสดงข้อแตกต่าง- COMPARE AND CONTRAST ESSAY

การเขียนเรียงความแบบเปรียบเทียบและแสดงข้อขัดแย้งอธิบายความเหมือนและความต่างของสองสิ่งโดยที่มีการพิสูจน์ด้วยหลักฐานของแต่ละสิ่ง ทั้งสองด้านต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียในสถานการณ์บางอย่างเช่นเดียวกัน  พูดง่ายๆคือ เป็นการอธิบายถึงสิ่งสำคัญและประโยชน์ของบางสิ่งจากการนำมาเปรียบเทียบกัน การเปรียบเทียบ คือการชั่งน้ำหนักของสองสิ่งด้วยเงื่อนไขเดียวกัน เพื่อหาว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือไม่ คุ้มค่าเงินหรือไม่ เรียงความประเภทนี้จะมีผลด้านลบหากทั้งสองสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบกลับได้ผลล้มเหลวทั้งคู่

ส่วนการเขียนเรียงความแบบแสดงข้อขัดแย้ง จะมีข้อจำกัดเรื่องการอภิปรายถึงสองสิ่งที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน วัตถุแรกอาจมีข้อได้เปรียบในบางระดับในขณะที่วัตถุที่สองอาจจะมีผลดีกับเรื่องอื่น พูดง่ายๆคือสิ่งหนึ่งอาจไม่ดีกับอย่างหนึ่งแต่สำหรับอีกอย่างอาจได้ผลดีก็เป็นได้

>>> สั่งงานเขียนกับ Native Writer งานคุณภาพ แกรมม่าเป๊ะ คลิก! >>>


Compare and Contrast Essay

Purpose: To show the similarities and the differences between two things or ideas.

Introduction: Introduces the two things which will be compared. May offer a thesis statement.

Body: First discusses the similarities between the two things, then discusses the differences.

Conclusion: Brings together the discussions of similarity and difference and presents a concluding idea related to the original thesis.

Language: Comparatives, superlatives and conjunctions which emphasize differences.

Other considerations: The structure can be quite different in the body. We can present the strengths and weaknesses of the first thing, followed by the strengths and weaknesses of the second thing, and finally discuss the two things together.


ตัวอย่างการเขียน Compare and Contrast Essay

The State Railway of Thailand and France’s TGV

Rail transport has become commonplace all over the world over the course of the past century. Rail journeys range from short commuter trips on high frequency services into big cities, to transcontinental passages on sleeper trains taking several days. This essay, however, will evaluate the long-distance rail services offered in two countries which have quite similar sizes and populations – Thailand and France.

The main rail routes in Thailand and France are of similar lengths – from the French capital, Paris, to the south coast or from the Thai capital, Bangkok, to Chiang Mai. Both rail networks are owned by the state and have been in operation for many years. Alternative forms of transport are available in both countries, with competition from the airlines a strong factor, while in Thailand it is also possible to make the long journey by bus. Both networks offer two or more classes of travel, and make cheap tickets available to citizens who would not otherwise have the financial resources to travel. Both rail networks carry passengers and freight between the major centres.

However, the similarities between the Thai and French rail networks are outweighed by the differences. Thailand relies on ageing diesel locomotives and imported rolling stock to provide services over track which is in desperate need of upgrading. France, on the contrary, has made large investments in the development of its Train a Grande Vitesse (TGV) system which uses the world’s most modern high speed electric trains on specially constructed high speed rail lines (SNCF.com, 2012). In fact, one critical difference between the systems is that while Thai freight and passenger trains share the same track, with all the operational limitations that are caused, the TGV lines are used only for passenger services.

The speed of the trains is also a huge difference. Thai trains rarely exceed 100 km/h while their French counterparts spend much of their time travelling over three times faster (SNCF.com, 2013). This is one reason why passenger numbers on the French network are very high, with very frequent services, while in Thailand the passenger numbers are low, and there are comparatively few daily trains. The French TGV also has an excellent safety record despite the high number of services operating at very high speeds. In contrast, the Thai network has encountered frequent accidents, with derailments commonplace due to the poor condition of the infrastructure (Bangkok Post, 2013).

In the future, Thailand plans to introduce its own high speed services (Bangkok Post, 2014), so perhaps the French model would be a suitable standard to which the state Railway of Thailand might aspire. It would take a large investment in both trains and infrastructure for Thailand to eliminate the differences and develop rail services to match those of France, but the benefits to the people of Thailand could be considerable if the cities of northern and southern Thailand could be brought within only a few hours’ travelling time of Bangkok.

>>> สั่งงานเขียนกับ Native Writer งานคุณภาพ แกรมม่าเป๊ะ คลิก! >>>