สำนวนเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ

สำนวน เงินๆ ทองๆ

วันนนี้มาเรียนคำศัพท์ สำวนเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆกันนะคะ .. ยังไงก็นำไปใช้ต่อไปได้ค่ะ

Penny – pinching.หมายถึงเก็บสะสมเงิน หรือคนที่ไม่เต็มใจที่จะจับจ่ายใช้สอยเงินที่มีอยู่ อย่างเช่น I have to do some penny-pinching this month if I want to buy that coat!

A penny saved is a penny earned. หมายถึงการไม่ใช้จ่ายเงินนั้นออกไปก็เท่ากับการได้เงินนั้นเข้ามาเพราะว่ามันยังอยู่ในกระเป๋าของคุณ

The best thing in life is free. มีความหมายเทียบเท่ากับ Money isn’t everything, นั่นคือเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ เช่น ความรัก มิตรภาพ และสุขภาพ 

Saving for a rainy day. หมายถึงเก็บเงินออมไว้เผื่อไว้ใช้ในอนาคต หรือเก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

Penny wise, pound foolish. หมายถึงคนที่จุกจิกระมัดระวังการใช้จ่ายครั้งย่อยๆ แต่ละเลยไม่รอบคอบเมื่อจ่ายครั้งใหญ่ๆ เป็นจำนวนเงินมากๆ

A fool andhis money are soon parted. สำนวนนี้ให้ข้อคิดกับเราว่าคนโง่ไม่รู้จักรักษาเงินของตัวเอง 

Money doesn’t grow on trees. หมายถึงเงินทองเป็นของหายาก พ่อแม่มักบอกลูกๆ อย่างนี้ถ้าลูกเห็นอะไรก็อยากซื้อไปซะทุกอย่าง ให้รู้จักเก็บออมบ้าง

Money talks. เป็นสำนวนสมัยใหม่หมายความว่าเงินมีอำนาจ หรือเงินบันดาลให้อะไรเกิดขึ้นได้