ตัวอย่าง Letter of Recommendation หรือจดหมายแนะนำ

ตัวอย่าง Letter of Recommendation และวิธีการเขียน

หาก ท่านไม่มีเวลาในการเขียนจดหมายแนะนำ Letter of Recommenation (LOR) ทีมงานนักเขียนของ TranslationFind.com พร้อมบริการงานเขียนที่มีคุณภาพให้กับท่านรองรับการบริการ 24/7/365 onlineงานทุกชิ้นเป็นความลับและเป็นข้อมูลส่วนบุคคลรับประกันความพอใจ 100%สามารถส่งรายละเอียดของานของท่านเพื่อสอบถามราคา และระยะเวลาดำเนินการได้ที่อีเมล translationfind@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-8314785

พอมาถึงช่วงจังหวะเวลาหนึ่งที่เหมาะสม หลายคนก็มีทางแยกที่ต้องเลือกทางเดิน บางคนเพิ่งเรียนจบใหม่ ก็ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ บางคนทำงานอยู่แล้ว ก็ต้องการย้ายไปทำงานอีกที่หนึ่ง ที่มีภาระหน้าที่รับผิดที่สูงกว่า บางแห่งต้องยื่นจดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation หรือ Reference Letter) จากเจ้านายเดิมหรือจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยปกติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครในต่างประเทศมักจะให้จัดทำควบคู่กับการเขียน SOP และ Resume ต้องใช้เอกสารทั้งสามอย่างในการยื่นสมัคร วิธีการเขียน Letter of Recommendation นั้น ก็ไ่ม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก เพียงแต่ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ซึ่งสามารถเขียนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

หลักในการเขียนจดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation)

1. ใช้รูปแบบการเขียนคล้ายๆ กับการเขียนจดหมายธุรกิจ ระบุชื่อผู้รับพร้อมที่อยู-

  •  หากทราบชื่อ ควรใช้คำขึ้นต้นว่า “Dear…………”
  •  หากไม่ทราบชื่อ ควรใช้คำขึ้นต้นว่า “Dear Sir/Madam” หรือ “To whom it may concern”

2. เขียนสรุปเกี่ยวกับผู้แนะนำประมาณ 2 บรรทัดสั้นๆ ระบุตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์กับผู้สมัคร

***เนื่องจากต้องการแนะนำผู้สมัคร ดังนั้นผู้รับไม่ต้องการทราบเกี่ยวกับตัวผู้แนะนำมากนัก

3. Paragraph ต่อมา เขียนข้อเท็จจริงที่ทราบเกี่ยวกับผู้สมัคร เช่น ตำแหน่งงาน ภาระหน้าที่ที่ทำในบริษัท ระยะเวลาในการจ้างงาน หากเพิ่งเรียนจบใหม่ ให้ระบุรายวิชา คณะ สาขาที่ผู้สมัครเรียน

4. Paragraph ที่ 3 กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน การทุ่มเทในการทำงาน ความเป็นผู้นำฯลฯ

5. Paragraph ที่ 4 ยกตัวอย่างผลงานของผู้สมัครที่โดดเด่นประมาณ 2-3 ตัวอย่างเพื่อให้ผู้รับมองเห็นภาพ

6. สรุปปิดท้ายด้วยถ้อยคำเชิงบวก และแจ้งเบอร์ติดต่อและอีเมลไว้ด้วย เพื่อให้ผู้รับสามารถติดต่อได้

7. ใช้คำลงท้าย ได้แก่

  •  Yours sincerely ในกรณีที่ทราบชื่อผู้รับ
  •  Yours faithfully ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อผู้รับ

ตัวอย่าง Letter of Recommendation for master degree

นี่เป็นตัวอย่างที่ทีมงานของเราได้เขียนให้กับผู้ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศและได้ผล เนื่องจากนักศึกษาเหล่านี้ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ในมหาิวิทยาลัยที่ต้องการ 

ตัวอย่าง Letter of Recommendation#1

To Whom It May Concern

It is with great pleasure that I am writing this letter of recommendation for MS. CHOLI, PRAPARAT in support of her application for Merit Scholarship to ABC School of Business, XYZ University. PRAPARAT is an outstanding employee who on a daily basis goes “above and beyond” in her operational support to Ideal Partner Plc. and continuously exceeds the performance standards for her position of Managing Director Assistant.

MS. CHOLI willingly accepts new assignments and offers to help wherever she can. Ideal Partner Plc. is a frenetic environment that presents many competing demands on the staff there. PRAPARAT remains steadfast in her cheerfulness, calmness, and dependability. She is an extraordinary employee and a vital member of the team at Ideal Partner Plc. PRAPARAT has demonstrated excellent managerial and decision-making skills. She is attentive to tasks and works tirelessly to achieve the goals of the company. She is an extremely positive and dependable employee, and performs her duties in an extremely timely and conscientious manner.

I have received various compliments from the many customers that she has assisted as well as her colleagues who rely on PRAPARAT’s direction. Management and personnel at Ideal Partner Plc. and other departments praise her work. PRAPARAT is an innovative self-starter, who rarely needs supervision. She is punctual and typically exceeds expectations. She handles pressure well, and will voluntarily work overtime and take work home to meet a deadline.

Based on her performance, I feel she would be a good candidate for the MBA program. As an employer, I greatly appreciate such an energetic and inquisitive, diligent and clever employee. When she told me her desire to study abroad, I expressed full support and encouraged her to work hard for her goal. As a company managing director, I hereby recommend her to you with self-pride and pledge that she will bring your university a new refreshing atmosphere of researches. I hope you will lend her a helping hand with her application.

MS. PRAPARAT is an invaluable asset to any department, and she would make an intelligent, energetic and hard-working addition to any MBA program. I highly recommend accepting her to your program. If you’d like to discuss her attributes in more detail, please feel free to call 66 2 xxx xxxx or write xxx@xxx.com if I can be helpful.

Yours sincerely,