Sex vs Gender แปลว่าอะไร ใช้ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง Sex vs Gender

Sex คือเพศทางกายภาพที่มีมาตั้งแต่เกิด

Gender คือเพศแบบที่ไม่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ แต่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าควรเป็นเพศทางใจของบุคคลนั้นๆ หรือเพศตามความหมายของสังคม ในความหมายของเพศทางใจของบุคคลนั้นๆ คือถ้าดูภายนอกเป็นผู้ชาย ดูยังไงก็เป็นผู้ชาย ต่อให้แต่งหน้าแต่งตัวสวยก็ยังดูออกว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าจิตใจของคนนั้นถือว่าตัวเองเป็นผู้หญิง ก็จะใช้ gender เป็นหญิง

แต่สำหรับกลุ่มที่ใช้ gender เป็นเพศตามความหมายของสังคม คือสังคมตีความกันว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้คือผู้หญิง โดยไม่ต้องดูอวัยวะสืบพันธุ์ ถ้าดูยังไงก็เห็นเป็นผู้หญิง จัดเป็นเพศหญิงตามสังคมนั้นๆ ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ผ่าตัดตรงนั้นก็ตาม กรณีนี้ก็จะนับว่า sex คือผู้ชาย แต่ gender คือผู้หญิง (ส่วนคนแรกที่ดูยังไงก็ยังเห็นเป็นผู้ชายแม้ใจจะเป็นหญิง ถ้าแปลตามความหมายแบบที่สองนี้จะถือว่า gender ก็ยังเป็นชาย)