ตัวอย่าง การใช้ Verb Wish แต่งประโยค

การใช้ Verb Wish

Wish เป็นคำกริยา มีความหมายว่า “ปรารถนาหรือต้องการ” หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่า จริงๆ แล้วมีวิธีการใช้อย่างไร ขอสรุปให้เห็นภาพพอคล่าวๆ เพื่อให้ทำไปให้ได้ง่าย ดังนี้ค่ะ

 “True” statementVerbs form following wish
A wish about the futureเพื่อแสดงความต้องการในอนาคตa. She will not tell me. b. He isn’t going to be here.c. She can’t come tomorrow.I wish (that) she would tell me. I wish he were going to be here. I wish she could come tomorrow.
A wish about the presentแสดงความต้องการถึงสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้d. I don’t know French.e. It is raining right now. f. I can’t speak Japanese.I wish I knew French. I wish it weren’t raining right now. I wish I could speak Japanese.
A wish about the pastแสดงความต้องการถึงสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงและตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วจริงในอดีตg. John didn’t come.h. Mary couldn’t come.I wish John had come.I wish Mary could have come.

น่าจะพอมองเห็นภาพแล้วนะค่ะ ต่อไปนี้การใช้ Wish ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป