ภาษาอังกฤษสำหรับแชทคุยกับชาวต่างชาติ

ภาษาแชทเวลาคุยกับชาวต่างชาติ หรือคุยกันทางออนไลน์

ภาษา Chat วัยรุ่น ที่ใช้บ่อย
IDK = i don’t know
nope = no
w/ = with
ATM = At the moment
BRB = be right back
soz = sorry
J/K , JK = Just kidding
r/y , rly = really
gal = girl
ya = you 
srsly = seriously
nao = now
BTW = By the way
IMO = in my opinion
np = no problem
nm = nothing much
l8r = later
b4 = before
ikr = i know right
g2g / gtg = got to go
ttyl / t2ul = talk to you later
wrud? = what are you doung?

wanna    want to be
gonna     going to
gotta       got ta – have to

รวมทั้งหมดทั้งใช้บ่อยและบางครั้งคราว
A3– anyplace, anytime, anywhere
ASAP– as soon as possible
B4N– Bye for now
BAU– business as usual
BRB– I’ll be right back.
BTW– by the way
CUL– see you later
CWOT– complete waste of time
FTF– face to face
FYI– for your information
GMTA– great minds think alike
HAND– have a nice day
HRU– how are you
ICBW– it could be worse
IDTS– I don’t think so
IMHO– in my humble opinion
IYKWIM– if you know what I mean
JK– just kidding
KOTC– kiss on the cheek
LOL– laughing out loud
LSKOL– long slow kiss on the lips
LTNS– long time no see
Luv U– I love you.
Luv U2– I love you too.
MON– the middle of nowhere
MTE– my thoughts exactly
MU– I miss you.
MUSM– I miss you so much.
NP– no problem
OIC– oh, I see
PC&QT– peace and quiet
PCM– please call me
ROTFL– rolling on the floor laughing
RUOK– are you ok?
THNQ– thank you
U4E– you forever
UROK– you are okay
WUCIWUG– what you see is what you get
WYSIWYG– what you see is what you get
XLNT– exellent
&– and
0– nothing
2– two, to, too
2DAY– today
A– a / an
B– be
B4– before
BC– because
BF– boyfriend
BK– back
BRO– brother
BT– but
C– see
D8– date
DNR– dinner
EZ– easy
F8– fate
GF– girlfriend
GR8– great
HOLS– holidays
HV– have
I – I,it
Its– it is
KDS– kids
L8– late
L8R– later
M8– mate
NE1– anyone
PLS– please
PS– parents
QT– cutie
R– are
SIS– sister
SKOOL– school
SMMR– summer
U– you
WR– were