คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในวงการโฆษณา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจมีหลายกลุ่ม หลายประเภท วันนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ทางด้านการโฆษณากันค่ะ

Advertisement แอ๊ดเวอร์ท๊ายส์เม้นท์  การโฆษณา

Public Relationsพับบลิค  รีเลชั่นส์การประชาสัมพันธ์
Sales Promotionเซลส์ โพรโมชั่นการส่งเสริมการขาย
Demonstration  เดมอนสเตรชั่น   การโฆษณาโดยใช้วิธีการแสดงการสาธิต
Emotional         อีโมชั่นนัล     การโฆษณาที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจ
Drama ดราม่า การโฆษณาที่สร้างเรื่องราวให้คล้ายกับละครฉากหนึ่ง
Comparativeคอมแพเรทีฝการโฆษณาโดยการนำเอาสินค้าของคู่แข่งมาเปรียบเทียบคุณภาพ
Humourous       ฮิวเมอรัสการใช้อารมณ์ขัน  อารมณ์ตลก  ดูแล้วอมยิ้ม
Comfortคอมฟอร์ทความสบาย
Convenienceคอนวีเนียนซ์ความสะดวก
Qualityควอลิทีคุณภาพ
Priceไพร๊ซ์ราคาประหยัด
Versatilityเวอร์แซทิลิที่ความคล่องตัว
Imageอิมเมจภาพพจน์
Happinessแฮพพิเนสความสุข
Healthinessเฮ้ลทิเนสสุขภาพ
Safetyเซฟทิความปลอดภัย
Cutคัทการตัดเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่งเป็นอีกภาพหนึ่ง
Dissolveดิสโซล์ฟการเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่งค่อยๆหายไป อีกภายหนึ่งค่อยๆปรากฏเข้ามาแทนที่ ให้ความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวล
Fade inเฟดอินจากที่จอมืดค่อยๆ มีภาพปรากฏขึ้นมาให้เห็น
Fade outเฟดเอ้าท์จากที่เห็นภาพอยู่ภาพนั้นค่อยๆหายไปเป็นภาพมืด
Wipeไวพ์การเปลี่ยนภาพในลักษณะค่อยๆลอกภาพออก คล้ายกับการเปิดหน้าหนังสือ
Brochureโบรชัวร์แผ่นพับ
Postcardsโพสคาร์ดสคู่มือสินค้า
Bookletsบุ้คเลทสจุลสาร
Point Of Purchaseพ้อยนท์ ออฟ เพอร์เชสสื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ
Questionnaireเควชั่นแนร์แบบสอบถาม
Personal Interview Surveyเพอร์ซั่นนัล อินเทอร์วิว เซอร์เวย์การเก็บข้อมูลโดยใช้คนสัมภาษณ์
Telephone Interview Surveyเทเลโฟน อินเทอร์วิว เซอร์เวย์การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
Mail Surveyเมล เซอร์เวย์การเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
Managementเมเนจเม้นท์ฝ่ายบริหารทั่วไป
Marketingมาร์เคททิงฝ่ายการตลาด
Client Serviceไคลเอน เซอร์วิสฝ่ายบริการลูกค้า
Creativeครีเอทีฝฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา
Mediaมีเดียฝ่ายสื่อโฆษณา
Media Plannerมีเดีย แพลนเนอร์ฝ่ายวางแผนสื่อ
Media Buyerมีเดีย บายเออร์ฝ่ายซื้อสื่อโฆษณา
Media Serviceมีเดีย  เซอร์วิสฝ่ายบริการข้อมูลด้านสื่อโฆษณา