คำศัพท์เชิงธุรกิจ ใช้ในการทำงาน

คำศัพท์เชิงธุรกิจที่เราควรทราบเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน (Business Vocabularies)

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
wholesaleโฮลเซลล์ขายส่ง
retailรีเทลขายปลีก
facilityแฟ ซิ ลิ ทีความสะดวก
successซัคเซสความสำเร็จ
famousเฟมมัสมีชื่อเสียง
well knownเวลโนนเป็นที่รู้จักกันดี
eventuallyอีเว่นช่วลลีในที่สุด
investอินเวสท์ลงทุน
hireไฮร์จ้าง
rentเร้นท์เช่า
own businessโอน บิซิเนสธุรกิจส่วนตัว
achieveแอคชีฝประสบความสำเร็จ
administrationแอดมินิสเทรชั่นการบริหาร
sectionเซคชั่นแผนก
demandดีแมนด์ความต้องการ
consultantคอนซอลท์แท๊นท์ที่ปรึกษา
advisorแอ้ดไวเซอร์ผู้แนะนำ
special offerสเปเชียล ออฟเฟอร์ข้อเสนอพิเศษ
fineไฟน์ค่าปรับ
refundรีฟันด์ชำระหนี้
realisticเรียลลิสทิคความจริง
exceptionalเอ็กซ์เซ็พชั่นนัลข้อยกเว้น
simplyซิมพลีอย่างง่าย
standardสแตนดาร์ดมาตรฐาน
skillสกิลทักษะ
knowledgeโนเลจความรู้
learningเลิร์นนิ่งการเรียนรู้
availableอะไวละเบิลว่าง สะดวก หาได้
unavailableอันอะไวละเบิลไม่ว่าง ไม่สะดวก หาไม่ได้
affectแอฟเฟคกระทบ  ส่งผล
effectเอฟเฟคผลกระทบ
implementอิมพลีเม้นท์การดำเนินการ
necessaryเนสเซสซารีความจำเป็น
potentialโพเทนเชียลความสำคัญ
eternallyอีเทอร์นัลลีสุดท้าย
benefitเบเนฟิทกำไร
complaintคอนเพล้นท์การร้องเรียน
apologyอะพอลอจิขอโทษ
satisfactionแซทิสแฟคชั่นการแสดงความพอใจ
solutionโซลูชั่นการแก้ปัญหา
privateไพรเวทส่วนตัว
publicพับบลิคสาธารณะ
cooperationโคโอเพอร์เรทีฝการมีส่วนรา
work in teamเวิร์ค อิน ทีมทำงานเป็นกลุ่ม
responsibilityเรสพอนซีบิลิทีความรับผิดชอบ
dutyดิ้วทีหน้าที่
commerceคอมเมิร์ซการค้า
pioneerไพออเนียร์การบุกเบิก

มาต่อกันเลยนะคะ คำศัพท์ที่น่าสนใจซึ่งนิยมใช้ในการทำงาน

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
uniqueยูนีคขายส่ง
sympatheticซิมพาเธทิคขายปลีก
reasonableรีซั่นเอเบิลมีเหตุผล
aviationอะเวียชั่นการบิน
displayดิสเพลย์การแสดง
show timeโชว์ ไทม์แสดงโชว์
stepสเต็พขั้นตอน
phaseเฟสระยะ
businessmanบิสิเนสแมนนักธุรกิจ
businesswomanบิสิเนสวู้แมนนักธุรกิจหญิง
market leaderมาร์เคท ลีดเดอร์ตลาดชั้นนำ
reduceรีดิวซ์ลดลง
increaseอินครีสสูงขึ้น
annualแอนนวลรายปี
dailyเดลีรายวัน
weeklyวีคลีรายสัปดาห์
yearlyเยียร์ลีรายปี
deliverดีลิเวอร์ขนส่ง
managementเมเนจเม้นท์การจัดการ
administrationแอมินิสเทรชั่นการบริหาร
executiveเอ็กเซ็คคิวทีฝผู้บริหาร
certificateเซอร์ทิฟิเคทประกาศนียบัตร
awardอะวอร์ดรางวัล
congratulationsคองแกรทูเลชั่นการแสดงความยินดี
transportationทรานสพอร์เทชั่นการขนส่ง
vehicleวีคเคิลยานพาหนะ
magnateแมกเนทคนใหญ่โต
loanโลนเงินกู้
debtเด็ทหนี้
profitพรอฟิทกำไร
industrial estateอินดัสเทรียล เอสเททบริเวณที่มีแหล่งอุตสาหกรรม
industryอินดัสทรีอุตสาหกรรม
companyคอมแพนีบริษัท
productivityโพรดัคทิวิทีความสามารถในการผลิต
productโพรดัคผลผลิต
riskริสค์ความเสี่ยง
reputationรีพิวเทชั่นชื่อเสียง
povertyพอเวอร์ทีความยากจน
wealthyเว้ลธิควมร่ำรวย
shortageชอร์เทจความขาดแคลน
globleโกลเบิลสากล
revolutionaryรีโวลูชั่นนารีเกี่ยวกับการปฏิวัติ
effectivelyเอฟเฟคทีฝลี่อย่างมีประสิทธิภาพ
accidentallyแอคซิเดนทัลลีโดยบังเอิญ