เรื่องของเงินๆ ทองๆ ALLOWANCE, FEE, PAY, SALARY, WAGE ใช้คำไหนถูก

เรื่องของเงินๆ ทองๆ

เรื่องของเงินๆ ทองๆ ALLOWANCE , FEE , PAY , SALARY , WAGE สำหรับ 5 คำนี้ ก็อาจจะทำให้งง อยู่บ้าง ความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกัน เดี๋ยวเรามาดูกันว่า แต่ละคำใช้อย่างไรนะคะ

1. allowance (n) = เงินเบี้ยเลี้ยง หรือ ค่าขนมที่จ่ายเป็นงวดๆ

Ex. My son has a weekly allowance of 1000 baht.

ลูกชายของฉันได้เงินสัปดาห์ละ 1000 บาท

2. fee (n) = ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าสมาชิก ค่าบำรุงห้องสมุด ฯลฯ

Ex. The fee for my education is 2000 baht.

ค่าบำรุงการศึกษาผม 2000 บาท

3. pay (n) = เงินที่จ่ายเป็นค่าบริการหรือสิ่งของ หรือจ่ายชำระหนี้

Ex. How much is the pay for your service?

ค่าบริการเท่าไหร่ครับ

pay attention = ให้ความสนใจ

pay a visit = เยี่ยม แวะเยี่ยม

pay back = จ่ายคืน

pay day = วันจ่ายเงินเดือน

4. salary (n) = เงินเดือนหรือค่าจ้างที่จ่ายเป็นรายเดือน

Ex. His salary is only 5000 baht a month.

เงินเดือนของเขาเพียง 5000 บาทเท่านั้น

5.wage (n) = ค่าจ้างที่จ่ายให้คนงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์

Ex. Tammy recieves a weekly wage of 2000 baht.

แทมมี่ได้รับค่าจ้างสัปดาห์ละ 2000 บาท