Bring และ Take แตกต่างกันอย่างไรนะ

bring or take?

Bring และ Take แตกต่างกันอย่างไรนะ

หลายๆคนคงจะสงสัยคำสองคำนี้ และแน่นอนว่าหากเราไม่สามารถเข้าใจคำทั้งสองว่าใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องนั้น ย่อมทำให้การสื่อสารทางภาษามีความผิดพลาดแน่นอน  เอ้ามาดูกันนะคะว่าคำสองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

การเลือกใช้คำระหว่าง bring หรือ take นั้นขึ้นอยู่กับจุดที่อ้างถึง กล่าวถึง (point of reference for the action) นั่นก็คือ 

คุณขอให้ผู้อื่น bring สิ่งของมายังสถานที่ ที่คุณอยู่ และ คุณ take สิ่งของไปยังสถานที่ ที่คุณกำลังจะไป

ตัวอย่าง

– พูดถึงร้านอาหารที่คุณสามารถสามารถซื้ออาหารห่อกลับบ้านไปได้ จะเรียกว่า “take out” เมื่อคุณ take out อาหาร คุณกำลังย้ายอาหารจากสถานที่ ที่คุณอยู่(ร้านอาหาร) ไปยังที่ไหนสักแห่ง(ปลายทาง) 
พูดง่าย ๆ ก็คือคุณกำลังนำอาหารไปยังปลายทาง

– ถ้าหากคุณกำลังอยู่บ้าน อารมณ์ประมาณว่าขี้เกียจสุดๆ อยากให้ใครสักคนนึงเอาอาหารมาให้ทานหน่อย คุณอาจจะพูดว่า “I wish someone would bring me dinner.” ตอนนี้ให้จินตนาการไปว่าแฟนคุณกำลังแวะซื้ออาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อเอามาให้คุณรับประทาน จากมุมมองของคุณ แฟนคุณกำลัง bring อาหารมื้อค่ำ
มาให้คุณ เพราะว่า อาหารมื้อค่ำนี้กำลังเดินทางมายังสถานที่ ที่คุณอยู่ (แบบนอนรอกินอย่างเดียว ไม่ต้องทำอะไร) สรุปง่ายๆก็คือ ……

“Things are brought to the speaker and taken away from the speaker”
=สิ่งของต่างๆถูกนำ bring มาหาผู้พูด และ ถูก take ออกไปจากผู้พูด