การใช้ Future Continuous Tense คำถาม ปฏิเสธ บอกเล่า

Future Continuous Tense

Future Continuous Tense = Subject + will + be + V.-ing

1. ใช้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เรากำหนดว่ากำลังจะทำเวลานั้นในอนาคต

            I will be watching TV tonight. (ฉันกำลังดูทีวีในคืนนี้) จากตัวอย่างความหมายอาจจะดูแปลกๆ แต่ในกรณีนี้ใช้เอเราต้องการบอกคู่สนทนาของเราว่าในเวลานั้นเรากำลังอะไรอยู่ หรือถ้าจะให้เห็นภาพได้ชัดเจนก็คือ When you arrive, I will be watching TV tonight. แปลว่า “เมื่อเธอมาถึงตอนนั้นก็กำลังดูทีวีอยู่พอดี”

2. ใช้บอกเล่าเหตุการณ์ที่จะเกิดแน่นอนในอนาคต

            I will be doing my homework tonight. (คืนนี้ฉันจะทำการบ้านอย่างแน่นอน)

            I will be coming late tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันมาสายแน่ๆ)

การเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธ

ใน tense นี้เราจะใช้ will ที่อยู่ในประโยคมาทำให้ปฏิเสธได้เลย โดย will + not

                        ประโยคบอกเล่า I will be coming late tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันมาสายแน่ๆ)

                        ประโยคปฏิเสธ I won’t be coming late tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันไม่มาสายแน่ๆ)

การเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถาม

            ใน tense นี้เราจะใช้ will ที่อยู่ในประโยคมาทำให้ประโยคคำถามได้เลย โดย will + ประธาน + be + verb หลัก หรือที่เรียกกันว่า main verb

                        ประโยคบอกเล่า I will be coming late tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันมาสายแน่ๆ)

                        ประโยคปฏิเสธ I won’t be coming late tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันไม่มาสายแน่ๆ)

                        ประโยคคำถาม Will you be coming late tomorrow? (พรุ่งนี้คุณมาสายแน่ๆใช่มั้ย)

                        ตอบ Yes, I will. (ใช่ฉันไปสายแน่ๆ) หรือ No, I won’t. (ไม่ฉันไม่ไปสายแน่ๆ)

            ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ Won’t you be coming late tomorrow? (พรุ่งนี้คุณไม่มาสายแน่ๆใช่มั้ย)

                        ตอบ Yes, I will. (ใช่ฉันไปสายแน่ๆ) หรือ No, I won’t. (ไม่ฉันไม่ไปสายแน่ๆ)

อ่านเพิ่มเติม >>>