เขียน SOP (Statement of Purpose) อย่างไรให้มัดใจคณะกรรมการ

ในช่วงรอยต่อระหว่างภาคเรียน หลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เปิดรับสมัครนักศึกษา ซึ่งในการรับสมัครเรียนต่อทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีแบบทดสอบด่านแรกเพื่อทดสอบทัศนคติและความสามารถเบื้องต้นของผู้สมัครก่อนพิจารณารับเข้าศึกษา ซึ่งแบบทดสอบนี้เรียกว่า SOP (Statement of Purpose)

หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่า แล้วต้องเขียน SOP อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ในการศึกษา ค้นคว้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน SOP เราพบว่าสิ่งที่ต้องระบุไว้ในเนื้อหาในการเขียน ประกอบด้วย

1. Background ของผู้สมัคร

  • ครอบครัว
  • ประวัติการศึกษา/ โปรเจ็คจบ/ งานวิจัย/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการเขียน

“Why I choose to study differentiate master degree from previous degree? In fact, my background was bachelor degree on Computer Engineering whose subjects were based on computer programming and their application on businesses at ThammasartUniversity, top ten university in Thailand. While studying, my most admired subject was calculus whose grade was excellent. I had learned various concerned computer knowledge including programming practicing, especially on C++, in according to differential function’s needs. This allowed the graduate received lots of numerous academic understandings and, most importantly, on logical thinking skills.”

2. Background ของมหาวิทยาลัยที่กำลังสมัคร

  • หลักสูตร
  • สถานที่/ ประเทศ

ตัวอย่างการเขียน

“Sussex’s MA Programme in Conflict, Security and Development certainly is the right program to me. I expect to witness such interdisciplinary activities as seminars, conferences, consortium, field trips, etc., as well as a research. From this I could have some theoretical pedagogy to become a university lecturer to prepare the future generation of quality Thai citizens. Moreover, the world renowned faculty at Sussex could expand my network in future cooperation when I join the state officials as an international affairs specialist.”

3. Attitude ของผู้สมัคร

  • ทัศนคติของผู้สมัคร คาดหวังว่าอยากจะได้อะไรจากไปการศึกษา
  • จบมาแล้วจะนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้อย่างไร

ตัวอย่างการเขียน

“My goal after graduation is working at financial institute or The Stock Exchange of Thailand. Such that, I can bring financial awareness plus with computer engineering background to develop financial management system in Thailand. I suppose that Thailand’s financial stability and security would be stronger and encourage country economy strength.” 

4. Conclusion

  • จะเป็นวรรคสุดท้ายที่เขียนเพื่อสรุปและเน้นย้ำว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ตัวอย่างการเขียน

“I have been searching through several schools of business that offers the Ph.D. programs in Hotel and Tourism Management and I found that the Ph.D. program in Hospitality and Tourism Management at ABAC’s Graduate School of Business can fulfill my intention. As an internationally recognized school of business, the skills that I pursue, the experience that I will gain and the degree that I will earn will certainly support my future growing academically and professionally, both domestically and internationally.”

จากที่กล่าวมา น่าจะพอมองภาพว่า ท่านต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง ต่อไปคือขั้นตอนการเขียน (Writing Process) พออ่านมาถึงจุดนี้แล้ว ถ้าผู้ที่มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี ควรลงมือเขียนเองเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของท่านออกมาดีที่สุด แต่ถ้าหากใครไม่ถนัด ไม่ต้องกังวลใจค่ะ ควรให้มืออาชีพช่วยเขียน เพราะทางมหาวิทยาลัยที่รับสมัครให้คะแนนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วย เพราะหลังจากที่ท่านได้รับเลือกให้เข้าศึกษาแล้ว ข้อสอบในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศสอบแบบอัตนัย ต้องลงมือเขียน Essay อย่างจริงจัง

หากต้องการเขียน SOP ฉบับเดียว แต่ต้องการสมัครหลายมหาวิทยาลัยจะต้องทำอย่างไร?

คำตอบคือ เขียนแบบกลางๆ ไม่เจาะลึกลงข้อมูลของที่ใดที่หนึ่งมาเกินไป เขียนถึงหลักสูตรที่จะได้เรียนและประโยชน์ที่เราจะได้เรียนรู้ ควรเขียนเป็น Pattern เดียวแล้ว เก็บไว้เอาไปเปลี่ยนชื่อของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ต้องตรวจสอบซ้ำก่อนส่งอีเมล เพื่อป้องกันการเขียนชื่อมหาวิทยาลัยสลับกัน

เมื่อท่านพร้อมแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาที่ท่านต้องเตรียมข้อมูลดังที่เรากล่าวไว้ ได้แก่ Background ของผู้สมัคร Background ของมหาวิทยาลัย Attitude ของผู้สมัคร และบทสรุป ลงมือเขียนด้วยภาษาเขียนที่ดี อย่าลืมตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด TranslationFind.com ขอให้ทุกท่านโชคดี นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ

แต่หากยังฟังดูแล้วเหมือนการเขียน Statement of Purpose เป็นเรื่องยาก ลองมาใช้บริการเขียนของเราดูนะคะ แค่เตรียมข้อมูลง่ายๆ ดังนี้      
– ส่ง Resume
– Link ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร หากสมัครหลายที่ ส่งมาเพียงที่เดียวแล้ว พร้อมแจ้งว่า ต้องการสมัครหลายที่
– เหตุผลการสมัครสาขานี้
– เป้าหมายในการทำงานในอนาคตเราใ้ช้เวลาในการทำงานแต่ละชิ้นประมาณ 2-3 วันค่ะ ตรวจเช็คความถูกต้องโดยเจ้าของภาษาก่อนส่งงานให้ ส่งข้อมุลมาได้ที่ translationfind@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 087-8314-785