เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้จำได้ ไม่ลืม

เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางและภาษาสากลที่มีความจำเป็นสำหรับทุกประเทศ เนื่องจากมีบทบาทต่อผู้คนในหลากหลายอาชีพ บริษัท องค์กรต่างๆ รวมไปถึงน้อง ๆ นักศึกษาที่หลายหลักสูตรต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน ส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจำคำศัพท์ ‘ดังนั้นขอเสนอเทคนิคในการท่องจำคำศัพท์ให้นำไปใช้กันได้ค่ะ

1.จัดศัพท์เป็นหมวดหมู่ เช่น คำที่มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความหมายตรงข้ามกัน จะช่วยให้จำศัพท์ได้ง่ายขึ้น อาจจดบันทึกใส่สมุดที่พกพาได้ เพื่อความสะดวกเมื่อต้องหยิบมาท่องในเวลาว่างได้ตลอด

2.นำศัพท์มาใช้บ่อย ๆ ทำให้เกิดความเคยชิน จะจำได้แม่นยำขึ้น จากนั้นลองแต่งประโยคจากคำเหล่านั้น เพื่อฝึกการเรียบเรียงประโยค

3.จำศัพท์จากการออกเสียง เช่น คำที่ออกเสียงคล้าย ๆ กัน นอกจากจะช่วยให้นึกถึงความหมายได้ง่ายแล้ว ยังได้รู้หลักการออกเสียงที่ถูกต้องหากไม่มั่นใจว่าคำแต่ละคำออกเสียงว่าอย่างไร สามารถหาข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ต talking dictionary ได้

4.ท่องศัพท์ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 10 คำและหมั่นทบทวนบ่อย ๆ ให้คุ้นเคย หากมีโอกาสสนทนากับคนพูดภาษาอังกฤษ ควรลองนำศัพท์ไปใช้ในสถานการณ์จริง ไม่ต้องอายและกลัวว่าจะพูดผิด ขอให้คุณมีความกล้าพอที่จะพูด ฝรั่งจะพยายามเข้าใจเราเอง

5. ฝึกฟัง-อ่านภาษาอังกฤษจากข่าวหรือหนังสือต่าง ๆ แล้วสังเกตหาศัพท์ที่เคยท่อง จะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวโดยรวมของเรื่องที่อ่านได้เร็วขึ้น

สุดท้ายและท้ายสุด ทุกอย่างอยู่ที่ใจ หากอยากเก่งอยากได้ก็คงต้องอยู่ที่ความขยันและความสม่ำเสมอในการท่อง เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ได้ผลนะคะ