Jealousy – Envy แปลว่าอะไร อย่าง ใช้ต่างกันอย่างไร

สองคำนี้ก็เป็นอีกชุดคำศัพท์ที่น่าสนใจ ความหมายคล้ายกันมาก แต่ใช้ต่างกัน เราดูว่า แปลว่าอะไร ใช้อย่างไรนะคะ

Jealousy-envy

Jealousy คือความรู้สึกโกรธ ไม่พอใจที่คนอื่นมีสิ่งที่เราต้องการ บางครั้งหมายความรวมถึงริษยาที่ไม่ต้องการให้ใครได้สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นของเรา หรือสิ่งที่มโนไปเองว่าควรเป็นของเรา นอกจากนี้ยังหมายถึงความรู้สึกกลัว กลัวว่าใครหรืออะไรบางอย่างจะโดนพรากไปจากตัวเรา หรือกลัวว่าเราจะถูกใครหรืออะไรมาแทนที่ จึงใช้ในความหมายของหึงได้ด้วย เพราะกลัวคนรักจะโดนแย่งไป หรือจะใช้ในกรณีที่อาจารย์ที่เห็นเราเป็นลูกรักมาตลอดเปลี่ยนไปชมเพื่อนอีกคนแทนเรา เราเลยกลัวว่าจะโดนแทนที่ 

Jealousy จะค่อนไปทางความยึดติด ทั้งยึดติดกับสิ่งที่เรามีแล้ว และยึดติดกับสิ่งที่เราต้องการจะมี ถ้าความรู้สึกนี้รุนแรงเกินไปก็จะดูโรคจิตแบบในหนังทั้งหลาย

Envy คือความรู้สึก อยากได้ อยากมีแบบคนอื่นเขา ซึ่งก็คืออิจฉาแต่ไม่ได้หมายรวมถึงการไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าเรา Envy ในระดับเบาๆ ก็เช่นอยากมีกระเป๋าแบรนด์เนมแบบคนนั้นจัง อยากฉลาดแบบเพื่อนคนนั้นบ้าง แต่ถ้า Envy ระดับอันตรายคือไม่ใช่อยากมีแบบเขา แต่อยากเอาของเขามาเป็นของตัวเองเลย เช่นอยากดูดีแบบเพื่อน เลยทำมนตร์ดำสลับร่างกับเพื่อนซะงั้น