Weather-Climate ต่างกันอย่างไร

สองคำนี้ คล้ายกันมาก มาดูกันเลยว่า ต่างกันอย่างไร

คู่ศัพท์ที่มีความหมายเกือบเหมือนกัน (และคนใช้ผิดบ่อย)

Weather-Climate

Weather คือสภาพอากาศแบบวันต่อวันที่เปลี่ยนไปตามเวลาและสถานที่ อย่างข่าวพยากรณ์อากาศจะใช้ weather เพราะวันนี้อากาศอบอุ่นแต่มีความชื้นสูง แต่พรุ่งนี้ฝนน่าจะตกทั่วกรุงเทพ หรือถ้าจะบ่นกับเพื่อนว่าสองสามวันนี้ร้อนมาก แดดเปรี้ยงตลอดก็ใช้ weather ค่ะ

Climate คือรูปแบบสภาพอากาศ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ผ่านการสังเกตและทำสถิติมาหลายสิบปีจนรู้แล้วว่าช่วงไหนของปีที่ร้อนที่สุด ช่วงไหนคือหน้าฝน หรืออุณหภูมิต่ำสุดในเดือนไหน เช่นน้องจะไปเรียนเมืองนอกปีหน้า ก็หาข้อมูลว่าฤดูร้อนเขาอยู่ช่วงเดือนไหน อุณหภูมิเฉลี่ยเท่าไหร่ พวกนี้คือ climate ซึ่ง climate จะไม่สามารถบอกละเอียดได้ถึงขนาด “มีเมฆมากเป็นบางส่วน” อย่าง weather นอกจากนี้ถ้าจะพูดถึงสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงในอีกร้อยปีเพราะโลกร้อน สภาพอากาศในที่นี้คือ climate เช่นกันค่ะ