หลักการใช้ Past Continuous Tense ทั้งบอกว่า ปฏิเสธ และคำถาม

Past Continuous Tense

Past Continuous Tense = Subject + was/were + V.-ing

1. ใช้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะหนึ่งในอดีต

            He was watching a game show at nine o’clock last night.

(เมื่อคืนวานนี้ตอนสามทุ่มเขากำลังดูเกมโชว์อยู่)

2. มักใช้คู่กับ Past Simple Tense เมื่อต้องการเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอยู่และมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแทรก ในอดีต โดยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและกำลังดำเนินมาเรื่องจะใช้ Past Continuous Tense และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆนั้นที่เข้ามาแทรกนั้น จะใช้ Past Simple Tense

            The cellphone rang while we were eating.

(โทรศัพท์ดังขึ้นในขณะที่พวกเรากำลังรับประทานอาหารอยู่)

My mom was cooking while I arrived. (แม่ของฉันกำลังทำอาหารอยู่ในขณะที่ฉันมาถึง)

3. ใช้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับ

            I was watching TV while I was eating. (ฉันกำลังดูทีวีในขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่)

การเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธ

            ใน tense นี้เราสามารถนำ verb to be ในประโยคมาทำเป็นปฏิเสธได้เลย โดย verb to be(V2) + not

Verb to be
Present (V1) Past (V2) Past participle (V3)
Is, am, are was, were been

            ประโยคบอกเล่า He was watching a game show at nine o’clock last night.

(เมื่อคืนวานนี้ตอนสามทุ่มเขากำลังดูเกมโชว์อยู่)

            ประโยคปฏิเสธ He wasn’t  watching a game show at nine o’clock last night.

(เมื่อคืนวานนี้ตอนสามทุ่มเขาไม่ได้กำลังดูเกมโชว์อยู่)

การเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถาม

            เราจะนำเอา verb to be ที่มีอยู่ในประโยคมาทำเป็นประโยคำถาม โดยที่เราจะนำ verb to be(V2) + ประธาน + verb หลัก หรือที่เรียกกันว่า main verb

            ประโยคบอกเล่า He was watching a game show at nine o’clock last night.

(เมื่อคืนวานนี้ตอนสามทุ่มเขากำลังดูเกมโชว์อยู่)

            ประโยคปฏิเสธ He wasn’t  watching a game show at nine o’clock last night.

(เมื่อคืนวานนี้ตอนสามทุ่มเขาไม่ได้กำลังดูเกมโชว์อยู่)

            ประโยคคำถาม Was he watching a game show at nine o’clock last night?

(เมื่อคืนวานนี้ตอนสามทุ่มเขากำลังดูเกมโชว์อยู่ใช่มั้ย)

                        ตอบ Yes, he was. (ใช่เขาดู) หรือ No, he wasn’t. (ไม่เขาไม่ได้ดู)

            ประโยคคำถามในเชิงปฏิเสธ Wasn’t he watching a game show at nine o’clock last night?

     (เมื่อคืนวานนี้ตอนสามทุ่มเขาไม่ได้กำลังดูเกมโชว์อยู่ใช่มั้ย)         

                        ตอบ Yes, he was. (ใช่เขาดู) หรือ No, he wasn’t. (ไม่เขาไม่ได้ดู)  

อ่านเพิ่มเติม >>>