Sorry และ Excuse me ใช้แตกต่างกัน มาดูวิธีใช้กันเลยค่ะ

sorry vs excuse me

Sorry และ Excuse me ใช้แตกต่างกัน มาดูวิธีใช้กันเลยค่ะ

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นสำนวนที่ควรศึกษาเอาไว้ใช้ระหว่างการสนทนา ในกรณีที่เราฟังไม่เข้าใจหรือคู่สนทนาอาจพูดเร็วเกินไป มาดูสำนวนที่เป็นประโยชน์กันเลยค่ะ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ กล่าวขัดจังหวะให้คู่สนทนาพูดช้าลง หรือพูดซ้ำได้

I’m sorry. I don’t understand. ไอม ซ๊อริ ไอ ด้น อั๊นเดอะสแตนด์
ขอโทษ ฉัน ไม่ เข้าใจ

ใช้ในกรณีที่เราไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไร ปกติคู่สนทนาจะพูดซ้ำ หรือเปลี่ยนประโยคที่ง่ายขึ้นให้เราเข้าใจ

Excuse me. I have a question. เอ็กซกิ๊วส มี ไอ แฮฝ อะ เคว๊สเชิน
ขอโทษ ฉัน มี หนึ่ง คำถาม

ใช้ในกรณีตอนที่ฟังเขาพูดแล้วเกิดข้อสงสัยอยากถาม

Please speak slowly. พลีส สปีค สโล๊ลิ
กรุณาพูดช้าๆ

ใช้ในกรณีที่คู่สนทนาพูดเร็วจนเราฟังไม่ทัน ซึ่งเขาก็จะพูดช้าลง

Can you repeat that,please? แคน ยู รีพีท แด็ท พลีส
โปรด ช่วย พูดซ้ำ อันนั้น ได้ไหม

ใช้ในกรณีที่เราฟังไม่ทัน เนื่องจากเขาพูดเร็วหรือพูดไม่ชัด แล้วเขาก็จะพูดซ้ำและจะช้าลงกว่าเดิมแน่นอนค่ะ

Tips: Sorry แปลว่า ขอโทษ หรือเสียใจก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

Excuse me. แปลตามคำศัพท์ คือ ยกโทษให้ฉัน(ด้วย) แต่ ณ ที่นี้เป็นสำนวน จึงแปลว่า”ขอโทษ” ใช้สำหรับพูดขัดจังหวะ หรือดึงความสนใจ