เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำนวนภาษาอังกฤษ: The green light

คราวนี้เรามาเรียนรู้สำนวนอีกสองสำนวนที่น่าสนใจกันนะคะ

“ The green light”
สำนวนนี้เวลาพูดทีก็จะเห็นภาพเวลาไฟจราจรเป็นสีเขียวซึ่งมีความหมายว่า 
ผ่านฉลุย ผ่านตลอดนั่นเอง

ซึ่งเรามักจะพบเห็นำสนวนนี้ในโครงสร้าง to give + someone + the green light หมายถึง อนุญาตให้ทำอะไรได้ตามที่ต้องการ หากเราสังเกตดูที่ไฟการจราจรก็จะเห็นสีเขียวตามสี่แยกที่ปล่อยให้รถทุกชนิดรวมทั้งหมูหมากาไก่หรือสิ่งต่างๆไปได้

แต่หากเจอไฟแดงต้องระวัง ซึ่งคำว่า red นั้นไปปรากฏอยู่ในสำนวนว่า a red alert หมายถึง สภาพที่ต้องเตรียมพร้อมเพราะมีอันตรายเกิดขึ้น เช่น 

Evacuate the building—there is a red alert.
=  อพยพคนออกจากตึกนี้เร็ว มีสัญญาณเตือนภัย (สีแดง) และสำนวนว่า in the red หมายถึง เป็นหนี้ ขาดทุน ใช้ได้กับทั้งตัวท่านเองและองค์การ เช่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. This company is in the red. = บริษัทนี้ขาดทุน 
2. I am in the red. =ฉันเป็นหนี้อยู่ 
ตัวอย่าง
3. The bank has given us the money.  Now we have the green light to start the project.
=ธนาคารให้เงินเราแล้ว ตอนนี้ เราได้รับอนุญาตให้เริ่มทำโครงการแล้ว มาดูกันอีกตัวอย่างหนึ่ง
4. My father gave me the green light to study overseas. 
=ดีใจจริงๆเลยพ่อเปิดไฟเขียว (อนุญาต)ให้ฉันไปเรียนต่อเมืองนอกแล้ว