เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำนวนภาษาอังกฤษ: The black market

“The black market”
สำนวนนี้แปลเป็นไทยได้ว่า ในตลาดมืด หมายถึง ทำสิ่งใดในที่ผิดกฎหมายเพราะปราศจากการควบคุมของรัฐบาล เรียกว่า ต้องหลบต้องซ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดในเชิงผลประโยชน์โดยเฉพาะการแลกเงินตรา
ตัวอย่าง


You can go to the bank to change dollars.  But if you change money on the black market, you often get more money for each dollar.
= คุณสามารถไปที่ธนาคารเพื่อไปแลกเงินดอลล่าร์ แต่ถ้าคุณไปแลกเงินที่ตลาดมืด คุณมักจะได้เงินมากขึ้นอีกในแต่ละดอลล่าร์ เราจะใช้ว่า on the black market ไม่ใช้ in the black market ค่ะ