วิธีเรียงคำคุณศัพท์ Word Order เรียงอย่างไรให้ถูกต้อง

Word Order

การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ถูกต้องตามหลักของภาษาอังกฤษ สามารถเรียงได้ตามโครงสร้างดังนี้

ตัวอย่างการเรียงลำดับคำที่ถูกต้อง

  1. Her two lovely jewelry boxes are here.
  2. The girls’ first beautiful little white Thai silk dresses were bought from Khon Kaen.
  3. Black cotton cloth
  4. A long wide road
  5. A big diamond ring
  6. A large old village
  7. A lovely long-hair white dog
  8. An ugly tall tin man

การเรียงคำคุณศัพท์ให้ถูกต้องจะทำให้งานเขียนสวยงามและน่าอ่านครับ