คำภาษาต่างประเทศที่มักจะเขียนเป็นไทยผิด

คำภาษาต่างประเทศที่มักจะเขียนเป็นไทยผิดและวิธีการตรวจสอบคำที่ใช้ถูกต้อง

บทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นทั้งนักแปลและท่านที่กำลังแปลภาษาต่างประเทศเป็นไทย บางครั้งในการแปลเราอาจจะลืมเช็คคำศัพท์ที่ใช้เพราะคิดว่าน่าจะถูกต้องแล้ว แต่เมื่อเปรียบเทียบกับราชบัณฑิตยสถานแล้วอาจจะไม่ตรงก็ได้ ดังนั้นเคล็บลับก็คือต้องตรวจสอบกับราชบัณฑิตยสถานให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้

การถอดภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง อ่านง่าย ตรงกับต้นฉบับเป็นเสิ่งที่แยกระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพ แต่คนที่ใช้สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้ถูกต้องกว่า จะเป็นมืออาชีพที่แท้จริง

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่ถูกต้องได้ที่ http://www.royin.go.th/

ตรวจสอบคำศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานใช้ได้ที่ http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

ดูตัวอย่างคำที่มักใช้ผิด เช่น ซอฟต์แวร์ คลิก เมาส์ เกม คลาสสิก/คลาสิก ฯลฯ ได้ที่ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=64506