คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งในองค์กรธุรกิจ (Ranks and Levels)

คำศัพท์เชิงธุรกิจเกี่ยวกับตำแหน่งในองค์กรที่เราควรทราบ (Ranks and Levels in Workplace)

มาต่อด้วยความรู้ในที่ทำงานเลยนะคะ วันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ มาฝาก เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจ

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
Chairmanแชร์แมนประธาน
Vice Chairmanไวซ์แชร์แมนรองประธาน
Presidentเพรสิเด้นท์ประธานกรรมการ
Vice Presidentไวซ์เพรสิเด้นท์รองประธานกรรมการ
Directorไดเรคเทอร์ผู้อำนวยการ
Vice Directorไวซ์ไดเรคเทอร์รองผู้อำนวยการ
Board of Directorบอร์ด ออฟ ไดเรคเทอร์คณะกรรมการผู้บริหาร
Senior Executive Managing Directorซีเนียร์ เอ็กเซคคิวทีฝ เมเนจิ่ง ไดเรคเทอร์ประธานกรรมการผู้บริหารคณะกรรมการสูงสุด
Principalพริ๊นซิพัลผู้อำนวยการโรงเรียน
Vice Principalไวซ์พริ๊นซิพัลรองผู้อำนวยการโรงเรียน
Senior Advisorซีเนียร์ แอดไวเซอร์ที่ปรึกษาอาวุโส
Managerเมเนเจอร์ผู้จัดการ
General Managerเจเนอรัล เมเนเจอร์ผู้จัดการทั่วไป
Branch Managerบร๊านซ์ เมเนเจอร์ผู้จัดการสาขา
Personal Managerเพอร์ซันนัล เมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
Finance Managerไฟแน๊นซ์ เมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
After Market Managerแอฟเทอร์ มาร์เค็ท เมเนเจอร์ผู้จัดการหลังการขาย
Sales Managerเซลส์ เมเนเจอร์ผู้จัดการการขาย
Account Managerแอคเค้าท์ เมเนเจอร์ผู้จัดการบัญชี
Marketing Managerมาร์เค็ททิ่ง เมเนเจอร์ผู้จัดการการตลาด
Plant Managerแพล้นท์ เมเนเจอร์ผู้จัดการโรงงาน
Factory Managerแฟคทรี เมเนเจอร์ผู้จัดการโรงงาน
Purchasing Managerเพอร์เชสซิ่ง เมเนเจอร์ผู้จัดการจัดซื้อ
Interior Managerอินทีเรีย เมเนเจอร์ผู้จัดการการตกแต่งภายใน
Manufacturing Managerแมนูแฟคเจอริ่ง เมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายผลิต
Advisorแอดไว้เซอร์ที่ปรึกษา
Production Control Managerโพรดัคชั่น คอนโทรล เมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
Assurance Managerแอสชัวแร๊นซ์ เมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
Technical Managerเทคนิคัล เมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
Credit and Legal Managerเครดิต แอนด์ ลีกัลป์ เมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย
Research and Development Managerรีเซิร์ช แอนด์ เดเวล็อพเมนท์ เมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Secretaryเซเครทารีเลขานุการ
Executive Secretaryเอ็กเซคิวทีฝ เซเครทารีเลขานุการผู้บริหาร
Chief Executive Officer (C.E.O.)ชีฟ เอ็กเซคิวทีฝ ออฟฟิเซอร์หัวหน้าฝ่ายผู้บริหาร
Engineerเอ็นจิเนียร์วิศวกร
Designerดีไซเนอร์นักออกแบบ
Quality Engineerควอเอ็นจิเนียร์ลิทีวิศกรคุณภาพ
The Management Teamเดอะ เมเนจเม้นท์ ทีมคณะบริหาร
The Committeeเดอะ คอมมิททีคณะกรรมการ
Managing Directorเมเนจิ่ง ไดเรคเทอร์กรรมการผู้จัดการ