คำที่เรามักออกเสียงกันผิดบ่อยๆ

จากที่สังเกตว่าสิ่งที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ คือการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ ถ้าเราไม่สามารถออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องได้แล้ว จะเอามารวมเป็นประโยคให้ถูกต้องได้อย่างไรกัน ดังนั้นเรามาเรียนรู้คำที่เรามักออกเสียงกันผิดบ่อยๆ ซึ่งได้พยายาม รวบรวมคำศัพท์ที่เราออกเสียงผิดบ่อย ซึ่งจะมาจากประสบการณ์ตรงบ้าง หนังสือ หรือข้อมูลในอินเตอร์เน็ตบ้าง เรามาดูกันเลยนะคะ

1. chaos (n.) เค-อ็อส Total lack of order, confusion, mess,disorder
ความสับสน วุ่นวาย è หลายๆคนพอเห็นตัว ch ก็พากันออกเสียงว่า ชา-ออส กันถ้วนหน้า แต่จริงๆแล้วต้องอ่านว่า เค-อ็อส ถึงจะถูกต้องนะคะ

2. comfortable (adj.) คั๊มฟ-ทะเบิล Providing physical comfort; easy;relaxing
ความสะดวกสบาย è ตอนเป็นเด็กดิฉันมักจะอ่านคำนี้ว่า คอม-ฟ้อร์ท(เสียงสูง)-เทเบิล แต่เพิ่งมารู้ว่ามันผิด ผิดตรงการเน้นเสียงนี่แหละ เราจะไปเน้นที่พยางค์สองของคำ  ซึ่งจริงๆแล้วต้องออกเสียง ฟึ่ท สั้นๆหลังพยางค์แรก กลายเป็น คั๊มฟ-ทะเบิล แทนค่ะ

4. etc.(abbr.) เอ็ท-เซเทอรา And so on, and so forth, and the rest
และอื่นๆ è ขอแนะนำก่อนนะคะว่าจริงๆแล้ว etc. มันย่อมาจากคำว่า et cetera เป็นภาษา Latin ที่หมายถึง และอื่นๆอีกมากมาย ที่เรามักเห็นตอนท้ายประโยคเหมือนกับ ฯลฯ ของภาษาไทยนั่นเอง

จากประสบการณ์พรีเซ้นท์งานภาษาอังกฤษในห้องเรียน เคยมีกลุ่มหนึ่งทำสไลด์แล้วใช้คำว่า etc. แต่ไม่รู้ว่าจะออกเสียงยังไง บางคนก็ข้ามไปเลย และมีคนนึงอ่านว่า อีทีซี เฉยเลย ที่ถูกคือ เอ็ท-เซเทอรา ต้องอ่านให้เร็วนิดนึงนะคะ ฝรั่งเค้าจะได้เข้าใจง่ายขึ้น

5.island (n.) ไอ-เลินด์ Piece of land completely surrounded by water; raised area or a platform set aside for some specific purpose
เกาะ è จริงๆแล้วคำนี้เราจะไม่ออกเสียงตัว s นะคะ ดังนั้นในเวลาอ่านให้อ่านว่า ไอ-เลินด์ ไปเลย หากเราอ่านผิดๆคนฟังจะเข้าใจว่าเราหมายถึงประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) ซึ่งเป็นคำคนละความหมายกัน