คำศัพท์เชิงธุรกิจในการสื่อสารทางโทรศัพท์ (Talking on the Phone)

การติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอีเมล ติดต่อโดยตรง หรือทางโทรศัพท์ ก็ล้วนแต่ต้องการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่หวังไว้ ทีมงานของเราเห็นว่า เราน่าจะรวบรวมคำศัพท์ที่มักใช้วลาคุยโทรศัพท์มาไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา ก็ได้ข้อมูลตามด้านล่าง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจนะคะ

คำศัพท์เชิงธุรกิจในการสื่อสารทางโทรศัพท์ 

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน (Reading)ความหมาย (Meaning)
hiไฮสวัสดี
helloเฮลโลสวัสดี
good morningกู้ด มอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้า
good afternoonกู้ดแอฟเทอร์นูนสวัสดีตอนบ่าย
good eveningกูดอีฝนิ่งสวัสดีตอนเย็น
officeออฟฟิศสำนักงาน
speakสปีคพูด
speak slowerสปีค สโลเวอร์พูดช้าลง
speak upสปีค อัพพูดดังขึ้น
talk toทอล์ค ทูคุยกับ
helpเฮ้ลพ์ช่วยเหลือ
would likeวู้ดไลค์ต้องการ
call backคอลแบคโทรกลับ
hold onโฮลด์ ออนถือสายรอ
pleaseพลีสกรุณา
put you throughพุท ยู ธรูเชื่อสาย / ต่อสาย
the line is busyเดอะ ไลน์ อีส บิซี่สายไม่ว่าง
one moment/ just a moment/just a secondวันโมเม้นท์จัสท์ อะ โมเม้นท์จัสท์อะเซคั่นรอสักครู่
hang on a secondแฮงออนอะเซคั่นรอสักครู่
excuse meอิ๊กซ์คิ๊วส์มีขอโทษ
be afraidบี อะเฟรดเกรงว่า
first nameเฟิร์สท เนมชื่อแรก / ชื่อต้น
last name / surnameลาสท์ เนมนามสกุล
company’s nameคอมแพนีส เนมชื่อบริษัท
dateเดทวันที่
timeไทม์เวลา
addressแอดเดรสที่อยู่
telephone numberเทเลโฟน นัมเบอร์หมายเลขโทรศัพท์
e-mail addressอีเมลล์ แอดเดรสที่อยู่อีเมลล์
callerคอลเลอร์คนโทร
discussดิสคัสอภิปราย
partnerพาร์ทเนอร์เพื่อนคู่คิด
understandอันเดอร์สแตนด์เข้าใจ
hearเฮียร์ได้ยิน
make phone callเมค โฟน คอลโทรศัพท์
answer phone callแอ๊นเซอร์ โฟน คอลรับโทรศัพท์
situationซิทูเอชั่นสถานการณ์
expressionเอ็กซ์เพรสชั่นการแสดงความรู้สึก
positionโพซิชั่นตำแหน่ง
messageเมสเสจข้อความ
leaveลีฝทิ้ง
leave the messageลีฝเดอะเมสเสจฝากข้อความ