คุณพูดภาษาอังกฤษได้มั้ย ฉันฟังไม่เข้าใจ พูดช้าๆ หน่อย (จะพูดว่าอย่างไร?)

Making yourself understood – การทำให้ท่านเข้าใจประโยคที่น่าสนใจเวลาถามเพื่อนชาวต่างชาติว่า พูดภาษาอังกฤษได้มั้ย และถ้าฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจ กรุณาพูดช้าๆ หน่อยลองนำไปใช้ดูนะคะ

do you speak English?คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
 
I don’t speak Englishฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
I don’t speak much Englishฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มากนัก
I only speak very little Englishฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเท่านั้น
I speak a little Englishฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 
please speak more slowlyได้โปรดพูดช้าๆ
please write it downได้โปรดเขียนมันลงไป
could you please repeat that?คุณจะทวนซ้ำอีกครั้งได้ไหม?
 
I understandฉันเข้าใจ
I don’t understandฉันไม่เข้าใจ